Akcjonariat


PIOTRKOWIANIN PIOTRKÓW TRYBUNALSKI S.A. 

NIP: 7712885582
REGON: 36489162300000
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer rejestru 0000627276
Adres: ul. Stefana Batorego 8, 97-300 Piotrków Trybunalski
Adres email: biuro@piotrkowianin.pl
Telefon kontaktowy: 509-615-106

KAPITAŁ SPÓŁKI

Wysokość kapitału akcyjnego:

100 000,00zł

Liczba akcji wszystkich emisji:

1 000,00zł

Wartość nominalna akcji:

100,00zł

Kwotowe określenie częsci kapitału:

25 000,00zł

EMISJA AKCJI

Nazwa serii akcji:

SERIA "A"

Liczba akcji w danej serii:

1 000

Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane: 

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

INFORMACJE
Podjęto Uchwałę w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. Repertorium A 3476/2020.

Wezwanie nr 1
Wezwanie nr 2
Wezwanie nr 3
Wezwanie nr 4
Wezwanie nr 5